2020 was een bijzonder jaar en zal zeker de boeken in gaan als het corona-jaar. Als wij 2020 in één woord zouden moeten samenvatten dan was het voor de RCH een bewogen jaar.
In een sfeer van ‘samen de schouders eronder’ heeft eenieder het mogelijk gemaakt dat we in 2020 de (zorg)doelstellingen konden behalen. Na 10 jaar zorggroep RCH zijn we per 1 januari 2021 onderdeel geworden van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Zorggroep RCH Midden-Brabant BV / PrimaCura Netwerkzorg BV