De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Capaciteit huisartsenzorg

De aanpak van het capaciteitsvraagstuk in Midden-Brabant is in 2020 doorontwikkeld tot een programma van activiteiten met het oog op continuïteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Het streven is om de dreiging van een tekort aan huisartsenzorg voor de komende jaren af te wenden.

Nieuwe praktijk geeft enige verlichting

Voor de korte termijn lijkt de druk op patiëntenstop te zijn verminderd. De komst van een nieuwe huisartsenpraktijk in centrum Tilburg en de groeimogelijkheid van een andere centrumpraktijk heeft in Tilburg en directe omgeving tot verlichting geleid. Uit een inventarisatie van toekomstplannen van diverse praktijken blijkt dat de komende jaren met enige regelmaat wel ergens een verhuizing of verbouwing wordt gerealiseerd die groei van het aantal ingeschreven patiënten mogelijk maakt. De verwachting is dat deze capaciteitsuitbreiding desondanks niet groot genoeg is om de bevolkingsgroei in Midden-Brabant in combinatie met de verschuivingen van zorg en toenemende vergrijzing op te vangen.

Structurele ontwikkeling

Om een herhaling van de situatie rondom de jaarwisseling 2019/2020 (in Midden-Brabant ontstonden bij de verzekeraars wachtlijsten) te voorkomen, is een programma ontwikkeld met het oog op structurele ontwikkeling van huisartsenzorg met het doel continuïteit te garanderen. Een belangrijk doel daarbij is de regio aantrekkelijk te maken voor jonge huisartsen om zich als praktijkhouder te vestigen.

Het programma omvat vier hoofdthema’s met uiteenlopende projecten:

Wat is al bereikt:

Wat gaan we in 2021 doen:

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Herman Savelkouls

01

Personeel en arbeid

Hoofdstukken