De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Chronische Zorgprogramma’s in 2020: meebewegen

We kijken terug op een bijzonder jaar, alles werd anders door de COVID-19 pandemie. De praktijkvoering in de huisartsenpraktijk is hier steeds op aangepast.

In de eerste fase van de pandemie (maart t/m mei) is er afgeschaald naar enkel noodzakelijke zorg. In de tweede helft van 2020 is dat hersteld.

Het afgelopen jaar lag de nadruk op het in beeld houden van de patiënten in de ketenzorg binnen mogelijkheden van de COVID-maatregelen. Onze consulenten hebben de praktijken meegenomen en ondersteund om de chronische ketenzorg zo goed mogelijk voortgang te geven.

Om de patiënten in beeld te houden maakten de praktijken veelal gebruik van telefonische consulten. Daarnaast werd het beeldbellen sterk gepromoot om als communicatiemiddel in te zetten. Waar het mogelijk was, zijn de patiënten fysiek naar de praktijk gekomen.

Alle praktijken hebben de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma’s op peil kunnen houden, hetgeen terug te zien is bij prestatie indicatoren. Een grote pluim voor alle huisartsenpraktijken.

Onze consulenten (vlnr) Moniek Gordijn, Marleen Everaars en Suzanne van Liempt

Astma & COPD

Aan het begin van het jaar is het Transmuraal Formularium geïmplementeerd in het in het EVS (elektronisch voorschrijfsysteem) van alle HIS-en. Dit is een mooie stap bij het ondersteunen in de besluitvorming bij het voorschrijven van de geneesmiddelen rondom astma en COPD volgens de regionale afspraken.

In bijna geheel 2020 is het nauwelijks mogelijk geweest om spirometrie uit te voeren bij de astma en COPD patiënten, met als gevolg een moeizamer proces in het diagnosticeren van astma of COPD. De praktijken zijn hierin begeleid en er heeft daarnaast extra overleg met de longarts plaatsgevonden.

CVRM

In 2020 zijn de laatste praktijken gestart met het zorgprogramma CVRM, waardoor er nu 100% deelname is behaald in onze regio. Alle praktijken zijn meegenomen in de vernieuwde multidisciplinaire richtlijn.

Diabetes

Omdat door de COVID-maatregelen de fysieke consulten tijdelijk stil kwamen liggen, waren de diabetesverpleegkundigen net zoals de huisartsenpraktijken genoodzaakt om op een andere wijze te gaan werken.

De fysieke consulten werden veelal vervangen door telefonische consulten en er werd ervaring opgedaan met beeldbellen. Een gevolg hiervan was dat in het begin de voetzorg terugliep, maar in het tweede deel van 2020 dit weer opliep.

De scholingen en de coachingsbijeenkomsten van de praktijkondersteuners werden (tijdelijk) stilgelegd. Eind 2020 kon er online gestart worden met de scholing Insulinetherapie.

GLP-1

Begin 2020 hebben de huisartsen en praktijkondersteuners de mogelijkheid gekregen om de bijscholing GLP-1 behandeling te volgen, zodat zij zelf deze behandeling in de praktijk kunnen aanbieden. Inmiddels hebben veel praktijkondersteuners hier al enige ervaring in op gedaan.

Actualiseren

De diabetesverpleegkundigen hebben een aantal tools en richtlijnen geactualiseerd en nieuw toegevoegd, waaronder het voedingsdagboek en het bijregelschema insuline. Deze zijn te vinden op onze website.

Onze diabetesverpleegkundigen (vlnr) Ceciel Strik, Peet van Mol, Yvette van Kooten en Wendy Brouwers

Wat hebben we bereikt bij de chronische zorgprogramma’s?

Onze plannen voor 2021

Benchmark

Zorggroep RCH Midden-Brabant neemt deel aan de Landelijke Benchmark voor zorggroepen om de kwaliteit van de zorgprogramma’s te monitoren en te kunnen vergelijken. Per zorgprogramma registreren we de resultaten op een aantal indicatoren die betrekking hebben op de meetwaarden van de patiënten. Op die manier kunnen de resultaten van de zorggroepen met elkaar worden vergeleken.

Op deze pagina zijn onze resultaten per zorgprogramma weergegeven.

Start DBC per 1-1-2010, 100% huisartsen neemt deel

Start DBC per 1-1-2011, 99% huisartsen neemt deel

Start DBC per 1-10-2015, 90% huisartsen neemt deel

Start DBC per 1-7-2012 (zorgverzekeraar VGZ) en 1-1-2013 (zorgverzekeraar CZ), 100% huisartsen neemt deel

Start DBC per 1-7-2012 (zorgverzekeraar VGZ) en
1-1-2013 (zorgverzekeraar CZ), 100% huisartsen neemt deel

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Moniek Gordijn