De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Eerste aanzet regiobeeld

Data-analyse is tegenwoordig de basis voor te vormen beleid. En ook de uitkomst van nieuw beleid moet met de juiste indicatoren gemonitord worden. Kortom: de regio moet goed in beeld worden gebracht.

In 2019 waren al plannen gemaakt om de uitkomst van zorgverbeteringen beter te kunnen monitoren. Hiervoor is de samenwerking gezocht met onderzoeker Pim Valentijn. Hij zal met ons een set uitkomstindicatoren opstellen die gestoeld zijn op ‘Triple Aim’. Het eerste resultaat in 2020 was een literatuurstudie, die 13 wenselijke indicatoren aanduidde. Deze zullen in 2021 in een interventie-opzet getoetst worden.

Verder was er al een langer levende wens om een regiobeeld op te stellen als basis voor het regioplan van onze organisatie. Een oefening hiervoor is het ‘Woonzorgwijzer’ project in Waalwijk. Onderzoekers Hugo de Vos en Marianne Meulenpas zijn bezig om op basis van sociaal economische gegevens en gegevens uit de HIS-en een voorspelling te maken van de zorgontwikkeling in Waalwijk tot 2030. De resultaten van dit project worden begin 2021 opgeleverd.

Dit project heeft ook geleid tot de eerste stappen in het professioneel opzetten van een algeheel regiobeeld. Dit moet in 2021 in gebruik worden genomen.

Wat gaan we in 2021 doen:

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Tjetske Gerbranda of Thomas Krans