De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Financiële gezondheid

In 2020 heeft de Zorggroep een gezonde financiële positie. Van de opbrengsten van de ketenzorgprogramma’s wordt 80% uitgekeerd aan de zorgverleners. De overige 20% is overhead en resultaat. Het lagere resultaat in 2020 ten opzichte van 2019 komt voort uit de kosten die de fusie met zich mee heeft gebracht en inhuur van personeel ten behoeve van continuïteit.

Financieel overzicht

Opbrengsten ketenprogramma's
2019
€ 12.407.000 (= 100%)
2020
€ 12.915.000 (= 100%)
Zorgkosten
2019
€ 10.159.000 (= 80,7%)
2020
€ 10.347.000 (= 80,1%)
Personeelskosten
2019
€ 990.000 (= 7,9%)
2020
€ 1.087.000 (= 8,4%)
Organisatiekosten
2019
€ 826.000 (= 6,6%)
2020
€ 936.000 (= 7,2%)
KIS/ICT kosten
2019
€ 450.000 (= 3,6%)
2020
€ 441.000 (= 3,4%)
Resultaat
2019
€ 156.000 (= 1,2%)
2020
€ 104.000 (= 0,8%)

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Judith Pijnappels, Jeske Oosterwaal of Katja Stam

06

Het jaar in cijfers

Hoofdstukken