De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Fusie

De drie organisaties SHMB, RCH en SHK ondersteunen nagenoeg dezelfde groep zelfstandige huisartsen. Door de integratie is er overleg en communicatie vanuit één organisatie waardoor besluitvorming rondom huisartsenzorg en de regionale samenwerking worden bevordert.

Daarnaast geeft de fusie de mogelijkheid om op meerdere terreinen professionalisering te realiseren, o.a. door een meer efficiënte en transparante bedrijfsvoering, functionele integratie op het gebied van innovatie en kwaliteitsverbetering van zorg.  Kortom door het samenbrengen tot één organisatie, staan we samen voor sterke huisartsenzorg in Midden-Brabant.

Er is veel werk verzet in 2020 om tot de fusieorganisatie te komen. Nadat op bestuursniveau het besluit tot fusie was genomen, zijn alle stappen die hiervoor nodig zijn gezet met de begeleiding van de organisatie Robuust. 

De coöperatieleden en medewerkers zijn door diverse fusienieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het fusie traject. Door middel van een enquête onder de leden van de coöperatie en medewerkers werd in gezamenlijkheid gekozen voor de naam PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Ook is er een aanzet gemaakt met een beperkte website voor PrimaCura die verbonden is met de websites van de SHMB, SHK en RCH. Bij de aanstelling van de nieuwe Raad van Bestuur in 2021 zal de samenvoeging en doorvoering van de nieuwe huisstijl verder worden opgepakt.

07

Organisatie in beeld

Hoofdstukken