De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Module Kwetsbare Ouderen

2020 heeft voor het programma Kwetsbare ouderen vooral in het teken gestaan van implementeren en optimaliseren van het zorgprogramma. Vooral de concrete afspraken tussen de regionale partijen zijn verder uitgebreid.

In aanloop naar 2021 zijn er  meerdere praktijken aangesloten omdat de Module Kwetsbare ouderen
per 1-1-2021 gecontracteerd kan worden via de zorggroep. Met het mooie resultaat dat aan het einde van 2020 95% van de praktijken hebben gekozen om de module KO in te zetten.

In de loop van het jaar heeft Monique Helmers, als lid van de programmacommissie, besloten om als kaderhuisarts ouderengeneeskunde toe te treden tot de programmacommissie. Zij nam de taken over van Ans Mulders en Margot van de Winkel die tijdelijk de taken van kaderhuisarts ter overbrugging op zich hadden genomen.

 

Het instrument Zorg- en behandelwensenformulier dat in 2019 in gebruik werd genomen, wordt nog steeds gebruikt door de huisartsenpraktijken. Dit formulier is een hulpmiddel in het gesprek over vroegtijdige zorgplanning en geeft richting aan de zorg in de laatste levensfase.

Om dit beleid regionaal verder te borgen is het in 2020 ondergebracht bij Samendraads.  

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Moniek Gordijn