De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Ontwikkeling naar cliëntenraad

Patiëntparticipatie is geïntegreerd binnen de werkzaamheden van de RCH met als doel dat de zorgverlening binnen huisartspraktijken goed wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt.

In 2020 is de klankbordgroep 3x online samengekomen. De klankbordgroep patiënten heeft op verschillende onderwerpen input geleverd, waaronder de vernieuwde website RCH. Daarnaast was de fusie met Stichting Huisartsen Spoedpost Midden-Brabant een van de onderwerpen. Met name de inrichting en de werkwijze om tot een gezamenlijke cliëntenraad te komen.

Nadat op coronagepaste wijze afscheid was genomen van de klankbordgroep RCH is de nieuwe cliëntenraad begin 2021 geïnstalleerd.

De Klankbordgroep RCH bestond uit:

De heren Frank Adams en Joop van Hoek hebben begin 2021 zitting genomen in de cliëntenraad van PrimaCura.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Marrit van der Plas

03

Regionale samenwerking

Hoofdstukken