De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Regionale samenwerking

RCH hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Werken aan goede zorg kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders en patiënten. Het doel van de regionale samenwerking is het bevorderen van positieve gezondheid voor alle inwoners in de Midden Brabant; het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Naast de genoemde partners in de verschillende programma’s werken wij in de regio ook samen met:

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Marrit van der Plas

03

Regionale samenwerking

Hoofdstukken