De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Voorwoord

2020 was een bijzonder jaar en zal de boeken in gaan als het corona-jaar. Als wij 2020 in één woord zouden moeten samenvatten dan was het voor de RCH een bewogen jaar.

In een sfeer van ‘samen de schouders eronder’ heeft eenieder het mogelijk gemaakt dat we in 2020 de (zorg)doelstellingen konden behalen. Dat betekende een versnelling in het werken met digitale hulpmiddelen zoals beeldbellen en digitale adviesconsulten. Ook onze opleider SHK heeft de opleidingen zoveel mogelijk online aangeboden.

Daarnaast liepen andere activiteiten gelukkig “gewoon” door zoals de voorbereidingen voor de BBL-opleiding doktersassistenten met ROC Tilburg, het contracteren van Praktijkmanagement en alle andere samenwerkingsprojecten met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (via Samendraads) en andere zorginstellingen (via Zorgnetwerk Midden-Brabant).

Na 10 jaar zorggroep RCH zijn we per 1 januari 2021 onderdeel geworden van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant. Daarmee vormen we nu samen met de Huisartsen Spoedpost en Kennis & Innovatie dé regionale huisartsenorganisatie in Midden-Brabant.

We namen afscheid van de bestuurders van de zorggroep, Angela van Liempd en Theo Bisschops, die jarenlang de gezichten van RCH en SHK waren.
Is de RCH daarmee opgehouden te bestaan? Ja en nee, de zorggroep-activiteiten ontwikkelen zich onverminderd door, maar in een nieuwe context en met de kracht van de synergie.

Wij danken allen van harte die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd om dit in meerdere opzichten bijzondere jaar met goede resultaten af te sluiten.

Wij wensen alle betrokken succes op deze nieuwe weg.

Ellen Otte
Algemeen bestuurder

Tilburg juni 2021

Leonie Tromp
Medisch directeur

Hoofdstukken