De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Zorg op afstand ineens dichtbij

Door het bewogen jaar 2020 kwam ook veel in beweging op digitaal gebied. Alle corona-beperkingen brachten Zorg op Afstand ineens heel dichtbij.

Zo is in de zorg op bepaalde gebieden een versnelling ontstaan bij de uitrol van IT oplossingen als alternatief voor fysieke zorg. De zorggroep heeft de praktijken ondersteund bij de implementatie van beeldbellen. En daarnaast bij het in gebruik nemen van de extra functionaliteiten die een HIS-portaal biedt aan de patiënt: zoals inzien van labwaarden en het raadplegen van de arts via een e-consult.

De extra efficiëntie die behaald kan worden uit deze digitalisering is een groeimodel. Hierin zal de zorggroep ook komend jaar een ondersteunende rol vervullen.

Eerste mijlpaal gehaald: dossiers beschikbaar via portaal

Op verschillende manieren zijn patiëntdossiers digitaal beschikbaar gekomen. In het OPEN-project is de eerste mijlpaal behaald met de uitrol van patiëntportalen van de HIS-en. De patiënt kan zo het eigen medische dossier inzien. Voor onze diabetesverpleegkundigen is gerealiseerd dat zij op afstand kunnen inloggen in de HIS-en van de praktijken.

Medicatieveiligheid

Het project Optimalisering van de medicatie-informatieketen dat RCH in samenwerking met AMWB en Zorgbelang in 2019 was gestart, is voor een jaar verlengd tot medio 2021. Deze tijd is nuttig besteed aan het compleet maken van de leaflets over de grote knelpunten in gegevensuitwisseling tussen huisarts en apotheek. Deze leaflets zijn ook de input voor een FTO-pakket dat hierover is ontwikkeld. In 2021 worden deze FTO’s regio-breed gehouden en daarmee zal het project zijn afgerond.

Wat hebben we al bereikt

Wat gaan we in 2021 doen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Tjetske Gerbranda of Thomas Krans