De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Zorgverleners

Het totaal aantal gecontracteerde zorgverleners betrokken bij de uitvoering van de zorgprogramma’s blijft redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren.

Huisartsen

2019
159
2020*
153

Diëtisten

2019
38
2020*
35

Optometristen

2019
28
2020*
25

Podotherapeuten

2019
21
2020*
22

Pedicures

2019
111
2020*
113

Voor de zorgprogramma’s wordt intensief samengewerkt met de specialismen Interne Geneeskunde, Oogheelkunde en Longgeneeskunde van het ETZ.

Medewerkers zorggroep (inclusief diabetesverpleegkundigen)

2019
2012,2 fte
2020*
1812,74 fte

Diabetesverpleegkundigen
 

2019
42,96 fte
2020*
42,36 fte

* Peildatum 31-12-2020

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Judith Pijnappels, Jeske Oosterwaal of
Katja Stam

06

Het jaar in cijfers

Hoofdstukken